Отново на детска градина

Празнично откриване на учебната година на 15.09.2016г. от 10,30ч.