ОРГАНИЗАЦИЯ НА СБОРНИТЕ ГРУПИ ОТ 02.09.2019Г. ДО 12.09.2019Г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА
ОТ ДГ “СНЕЖАНКА”, ГР. ПЛОВДИВ

ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАБОТЯТ СЛЯТИ ГРУПИ НА НАСТОЯЩИТЕ АДРЕСИ ПО ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА/03.06.2019Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ПЕРИОДА ОТ 03.06.2019Г. ДО 12.09.2019Г. :

1. СБОРНА ГРУПА С ДЕЦА ОТ I-А И I-Б ГРУПИ ДО КАПАЦИТЕТ 28 ДЕЦА В ДГ „НЕЗАБРАВКА“- ТЕЛ.:63-13-89
2. НА УЛ. „РАДКО ДИМИТРИЕВ“ №39, ТЕЛ.№: 0894747944
СБОРНА ГРУПА С ДЕЦА ОТ III-ТА ПГ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОТСЪСТВАЛИ ДЕЦА ОТ I-А И I-Б ГРУПИ ДО КАПАЦИТЕТ 25 ДЕЦА
3. НА БУЛ. „ИЗТОЧЕН“ № 15, ТЕЛ.№: 0897677778
СБОРНА ГРУПА С ДЕЦА ОТ II-РА ГРУПА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОТСЪСТВАЛИ ДЕЦА ОТ I-А И I-Б ГРУПИ ДО КАПАЦИТЕТ 19 ДЕЦА

ВАЖНО: РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВИТЕ ГРУПИ е необходимо да се свържат по телефона за конкретния адрес за място в избраната сборна група.

ВАЖНО: СВОЕВРЕМЕННО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ОТ ОБЩИНАТА НА НОВОТО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ГРУПИТЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ОТ 13.СЕПТЕМВРИ. ПОРАДИ НЕПРИКЛЮЧИЛ ОСНОВЕН РЕМОНТ.

За удобство на родителите:
може да се заплатят до 8-мо число новите такси за м.август по сметката на ДГ „Снежанка” : BG02IORT73753102601100, ИНВЕСТБАНК АД –ПЛОВДИВ,
Старите такси се заплащат на място в ДГ „Незабравка“ при касиера Маргарита Чалъкова до 12-ти септември.вкл.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО