ОТ 13.09.2019Г. ИМА НОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „СНЕЖАНКА”, ГР. ПЛОВДИВ
ОТ 13.09.2019Г. ИМА НОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИТЕ НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ:


I. НА УЛ. „ГЪЛЪБЕЦ“ №3, ЕТАЖ 1. ДЯСНО И ТЕЛ.№: 0897/677-778 Е I-А ГРУПА/ОТ 15.09 СТАВА НОВА II-А ГРУПА, С УЧИТЕЛИ НИНА ДИМОВА И ПЕТЯ АРАБАДЖИЕВА


II. В РАЙОН „ТРАКИЯ“ БЛОК 11 /ДО ДЕТСКА ГРАДИНА „КРЕМЕНА“
-ВХОД „Г“ , ЕТАЖ 2, ЛЯВО Е I-Б ГРУПА/ ОТ 15.09 СТАВА НОВА II-Б ГРУПА С УЧИТЕЛИ: МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА И ТЕОДОРА УЗУНОВА
-ВХОД „Г“ , ЕТАЖ 1, ЛЯВО Е II-РА ГРУПА/ ОТ 15.09  СТАВА НОВА III-ТА ПГ С УЧИТЕЛИ: ИНА НЕДЯЛКОВА И ТАНЯ ДЕЧЕВА
-ВХОД „А“ , ЕТАЖ 1, ДЯСНО Е III-ТА ПГ/ ОТ 15.09  СТАВА НОВА IV-ТА ПГ
С УЧИТЕЛИ: МИЛЕНА КОЕВА И СИЛВЕТ ИЛИЕВА


АДМИНИСТРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДГ „СНЕЖАНКА“ Е В БЛОК 11, ВХОД „Г“, ЕТ.2.– ДИРЕКТОР, ЗАС И МЕД. СЕСТРА
ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ И ВРЪЗКА С ДЕТСКАТА ГРАДИНА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛЕФОНИТЕ : 032/63-13-89 , 0894/747-944


ВАЖНО:
1. ПРОДЪЛЖАВА ИЗХРАНВАНЕТО НА ДЕЦАТА НА КЕТЪРИНГ И Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА СЕ ОБАЖДАТ НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕ И ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕТО!
2. МЕДИЦИНСКИТЕ БЕЛЕЖКИ И ТАЛОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ ЗА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА-А ГРУПА ПРИ УЧИТЕЛИТЕ ДИМОВА И АРАБАДЖИЕВА, ЗА ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА-Б, ВТОРА И ТРЕТА ГРУПИ ПРИ МЕД. СЕСТРА В БЛОК 11.
-ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОТСЪСТВАЛИТЕ ДЕЦА НАД 60 КАЛЕНДАРНИ ДНИ СЕ ИЗИСКВА И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХЕЛМИНТИ!
3. РОДИТЕЛИТЕ може да заплащат таксите за детската градина до 8-мо число по сметката на ДГ „Снежанка” : BG02IORT73753102601100,  ИНВЕСТБАНК АД –ПЛОВДИВ и при ЗАС-касиера Маргарита Чалъкова до 9-то число вкл. в БЛОК 11, ВХОД „Г“, ЕТ.2.


ОТ РЪКОВОДСТВОТО